kotitalousvähennys
1 Jan
Hushållsavdrag 2022 Hans Kollin

Du kan få hushållsavdrag för hushållsarbete som du låter utföra i ditt hem eller i din fritidsbostad. Sådant arbete är exempelvis städning, barnpassning renovering av en bostad och installering av IT-utrustning.

Hushållsavdraget är högst 2 400 euro om året. Självriskandelen för avdraget är 100 euro.

Vilka arbeten ger rätt till avdrag?

Du kan få hushållsavdrag för

  • renoveringsarbete
  • städ- och hushållsarbete
  • vård- och omsorgsarbete.

Hur stort kan avdraget vara?

Du kan få högst 2 250 euro om året i hushållsavdrag. Självriskandelen för avdraget är 100 euro per person och år.

Eftersom hushållsavdraget är individuellt kan du och din make tillsammans dra av sammanlagt 4 500 euro. Om gränsen på 2 250 euro inte överskrids lönar det sig att ansöka om avdrag för endast den ena av makarna. Då avdras självrisken på 100 euro endast en gång.

Om skatten för den make som har yrkat avdrag inte räcker till för att göra avdraget eller om det avdragsbelopp som yrkats överstiger den övre gräns som bestäms i lagen, drar skattemyndigheten av den icke avdragna delen från den andra makens skatt. Avdraget görs på samma sätt som om maken själv hade yrkat på avdrag.

Om du köper arbetet av ett förskottsuppbördsregistrerat företag får du dra av 40 % av arbetets andel inklusive moms. Du får dra av maximibeloppet när arbetets andel av den faktura du betalat till företaget är 5 875 euro (40 % x 5 875 euro = 2 350 euro – självrisk 100 euro = 2 250 euro).

Om du anställer en arbetstagare får du dra av 15 % av den lön du betalat samt arbetsgivarens lönebikostnader.

Hushållsavdrag beviljas endast för arbetets andel. Du får inte göra avdrag för ditt eget arbetes andel och inte heller för exempelvis resekostnader eller material som hänför sig till arbetet.

Kom ihåg att företaget ska vara förskottsuppbördsregisterat

Om företaget inte är förskottsuppbördsregistrerat beviljas inget hushållsavdrag.

Läs allt om hushållsavdraget på skatteverkets webbplats

Berätta oss hurudan renovering du behöver.

Vi berättar hur du kan få den och till vilket pris.