renoveringstjanster
5 Feb
Mångsidiga renoveringstjänster Hans Kollin

Förutom traditionella renoveringstjänster erbjuder vi ett brett utbud av byggtjänster. En jolla, bågbro, terrass och staket bygger vi snabbt och snyggt.

Traditionella renoveringstjänster

Vi utför alla traditionella reparationstjänster, bl.a följande;

  • Köksrenovering
  • Lägenhetsrenovering
  • Våtrumsrenovering
  • Externa renoveringar

Övriga jobb

Övriga jobb skiljer sig från normala, som t.ex

  • Externa takarbeten
  • Interna takarbeten
  • Bågbroar
  • Trädskjul
  • mm...

 

Fråga oss mer

Berätta oss hurudan renovering du behöver.

Vi berättar hur du kan få den och till vilket pris.