takreparation

Takreparation, takunderhåll

Hans Kollin

Husets tak skyddar resten av byggnaden mot regn, snö och andra faktorer. Alla tak kommer någon gång till slutet av vägen, men innan det kan det lätt ges extra år.

Sköt om taket

Här är några av våra underhållstjänster som hjälper dig;

  • Vi tvättar, reparerar och målar plåttaket
  • Vi tvättar, reparerar och målar tegeltaket
  • Vi tvättar, reparerar och målar ett filttaket

Kom också ihåg att kolla

Vid takunderhåll bör du kontrollera och göra följande åtgärder

  • Plåtningarna
  • Rännor och stuprör
  • Gångbroar
  • Stegen
  • mm.

Fråga oss mer

Berätta oss hurudan renovering du behöver.

Vi berättar hur du kan få den och till vilket pris.